17พ.ย.60 แถลงข่าวผลการจับกุมฯ
DSC_0032
DSC_0040
DSC_0042
DSC_0070
DSC_0072
DSC_0079
DSC_0085
DSC_0087
DSC_0092
DSC_0100
DSC_0106
DSC_0116
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0134
DSC_0137
DSC_0142
DSC_0157
DSC_0160
DSC_0161
DSC_0162
DSC_0163
DSC_0167
DSC_0171
DSC_0173