การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


  
พิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจจาก ศฝร.ภ.๖
๗ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ ผบก.สส.ภ.๖ ได้ประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจจาก ศฝร.ภ. ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มียศเป็น สิบตำรวจตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๖ โดยในส่วนของ บก.สส.ภ.๖ มีข้าราชการตำรวจได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด กก.ปพ.ฯ จำนวน ๕ นาย พร้อมได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 264/40 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
website : http://www.idp6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2017 idp6.com All rights reserved. Powered by admin e-mail : webmaster@idp6.com